Zakonodaja

//Zakonodaja
Zakonodaja 2014-05-08T06:20:11+01:00

Statut PGD Mozirje (.pdf, 464 KB)

Pravilnik o računovodstvu PGD Mozirje (.pdf, 120KB)

Poslovnik PGD Mozirje (.pdf, 76KB)

Kodeks etike (.pdf, 67 KB)

Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih (.pdf, 252 KB) – nošenje odlikovanj na str. 14, 15 in 16 (členi št. 42 do 46) ter str. 18 in 19.

Statut GZ ZSD (.doc, 188KB)