Muzejska soba

//Muzejska soba
Muzejska soba 2018-02-26T22:27:04+01:00

2.10. 2004 smo slovesno odprli muzejski prostor v našem domu, v katerem je zabeležen le del zapuščine, ki so nam jo zaupali naši predniki. V teh prostorih imamo dokumente, ki segajo v leto 1882, prapor iz leta 1906 ter veliko drugih dokazov, ki pričajo o požrtvovalnosti ter o narodni zavesti ljudi, ki so pred nami opravljali funkcije, katere sedaj opravljamo mi.

Zbor ob svečani otvoritvi muzeja Predsednik PGD Mozirje Jože Zlatinšek Župan občine Mozirje Ivan Suhoveršnik

Takratni predsednik PGD Jože Zlatinšek si je za to, da je razstava nastala res zelo prizadeval. K sreči so naši člani skrbno hranili vse gradivo, ki je bilo razstavljeno na razstavi ob 100 letnici PGD Mozirje. Tako je bilo veliko lažje odbrati že razstavljeno in dodatno še drugo zgodovinsko gradivo.

Že prvo razstavo je pred leti pripravil naš veteran in častni član Aleksander Videčnik. Tudi tokrat se je lotil izbire dokumentov, slik in predmetov, ti so razstavljeni v vežnem prostoru doma in prijazno vabijo k ogledu že davno pozabljenih kosov gasilske opreme.

Mozirski župnik Aleksander Koren Zakonca Kovač, poslanec Jakob Presečnik in Martin Aubreht V muzeju (Roman Čretnik st)

Da je gradivo lepo razporejeno je poskrbela Vladimira Planovšek, seveda pa so po stari navadi prijeli za delo številni gasilci in razstavo smo naredili.

Razstavljen je med drugim tudi prapor iz leta 1906 s tremi darilnimi trakovi, med njimi trak mozirskih deklet in trak ameriških Mozirjanov. Želeli smo si, da bi razstava omogočila pregled dogodkov, ki so tako ali drugače poudarili pomen gasilstva v nekdanjem trgu in še po drugi svetovni vojni, vse do danes. Slikovno gradivo podpirajo številne listine in publikacije, kar daje razstavi verodostojnost in zgodovinsko vrednost.

Prvi prapor PGD Mozirje iz leta 1906 Prvi prapor PGD Mozirje iz leta 1906

Pregled nekaterih ovekovečenih dogodkov

8. septembra 1906 so mozirski gasilci slavnostno blagoslovili prvi društveni prapor. Ohranjen je tudi nagovor botre praporu – to je bila soproga tedanjega in dolgoletnega predsednika društva Schusterja. Ob tej priliki so mozirski gasilci izdali spominsko medaljo, ki je bila prva na slovenskem Štajerskem. Hranimo dva primerka, prvi je nepoškodovan, na drugem pa je izbrisan nemški napis. Društvo je namreč bilo narodnoobrambno in predvsem povsem slovensko.

Črpalka iz leta 1825 Črpalka iz leta 1825 v muzeju

Med prvo svetovno vojno so leta 1915 omejeno delovali, vendar pa so praznovali jubilej nabave prvih dveh gasilskih brizgaln, ki so jih dobili leta 1825.

V muzeju V muzeju V muzeju

Leta 1922 so organizirali reševalno postajo. Veliko slavje je bilo leta 1925, ko so na trgu v Mozirju pripravili velik zbor gasilcev in odmevno prireditev. Odlikovali so najzaslužnejše člane.Gasilci so tedaj delovali tudi kulturno, nabavili so klavir in prirejali zabavne prireditve, pa tudi imeli so svoj dramski krožek.

V muzeju V muzeju V muzeju

29. julija 1928 so slovesno predali novo brizgalno Rosenbauer svojemu namenu. Prav slovesno pa je bilo leta 1937, ko so pripravili veliko slavnost ob 50 letnici obstoja društva. Druga svetovna vojna je prinesla seveda spremembe – okupator je imenoval društvo Gasilsko policijo, člani pa so bili pod neposrednim vplivom okupatorskih oblasti.

Od leve proti desni: Aleksander Videčnik, Jože Zlatinšek, Anton Janžovnik, Ivan Pustoslemšek in Vladimira Planovšek Od leve proti desni: Aleksander Videčnik, Ivan Pustoslemšek, Anton Janžovnik, Vladimira Planovšek in Jože Zlatinšek

Po drugi svetovni vojni so imeli velike težave, ker so izgubili nekaj pomembne opreme, vendar pa so takoj po letu 1945 pričeli z delom. Velike slovesnosti so pripravili tudi ob odprtju novega gasilskega doma leta 1977.

Od leve proti desni: Aleksander Videčnik, Ivan Pustoslemšek, Anton Janžovnik in Vladimira Planovšek Od leve proti desni: Aleksander Videčnik, Ivan Pustoslemšek, Anton Janžovnik in Jože Zlatinšek

To je seveda le nekaj dogodkov od vsega kar je obiskovalcem na voljo še dovolj drugega zanimivega gradiva, skratka ogled razstave bo razkril pred vsakomur, ki si bo ogledal to razstavo, vso preteklost Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje.

Vabimo gasilce in druge obiskovalce Mozirja, da si spominsko razstavo v Gasilskem domu ogledajo. Skupine prosimo, da se najavijo predsedniku PGD Mozirje Romanu Čretniku 041 783 469 ali na pgdmozirje@gmail.com.

Na svidenje v našem domu – Prostovoljno gasilsko društvo Mozirje!