Intervencije ob vetrolomu 11. in 12.12.2017

/, Foto, Intervencije/Intervencije ob vetrolomu 11. in 12.12.2017

Intervencije ob vetrolomu 11. in 12.12.2017

Narava je zopet pokazala vso svojo moč. Na področju cele Slovenije je v začetku tedna močan veter povzročil nemalo škode, težave pa so povzročale tudi narastle reke in potoki. Gasilci iz Mozirja smo imeli precej dela zaradi vetroloma v občini Mozirje. Prvič smo posredovali že v ponedeljek v popoldanaskih urah.

Intervencija 33/17
Vetrolom
Datum: 11.12.2017
Poziv: 14:53 (telefonsko s strani občana)
Vozila: AC 24/60
Število gasilcev: 3
V ponedeljek 11.12.2017 smo bili malo pred 15. uro popoldne s strani občana, lastnika objekta, obveščeni, da je Na trgu 43  močan veter iz manjše lesene prodajalne odtrgal nekaj kritine (tegula). V nekaj minutah smo trije gasilci iz Mozirja izvozili z vozilom AC 24/60.
Na kraju smo ugotovili, da je zaradi izjemno močnega vetra poškodovana kritina v izmeri 5x6m. Dele tegule ki so odpadli smo pričvrstili nazaj na streho ter ostranili žleb, ki je visel z objekta in ogrožal pešče in vozila.

Zaključek: 16:15

—-

Intervencija 35/17 (1)
Vetrolom
Datum: 12.12.2017
Poziv: 05:30 (telefonsko s strani občana)
Vozila: Osebno vozilo
Število gasilcev: 3
Ob 5:30 je bil član PGD Mozirje iz Šmihela obveščen, da je na cesti v Šmihelu podrto drevo. Poklical je še 2 gasilca, zbrali so se v orodišču gasilske trojke v Šmihelu ter s pomočjo motornih žag odstranili podrto drevo s ceste in s tem omogočili nemonetno prevoznost ceste.

Intervencija 35/17 (2)
Vetrolom
Datum: 12.12.2017
Poziv: 09:30 (ReCO)
Vozila: GVC 16/25
Število gasilcev: 5
Ob 9:00 smo bili s strani ReCO Celje preko pozivnikov obveščeni o odkriti strehi stanovanjskega objekta na Cesti v Loke. Ob 9:05 je 5 gasilcev izvozilo na kraj kjer so občanu pomagali pri prekiravanju strehe na stanovanjskem objektu, saj mu je zaradi deževja voda tekla v stanovanje. Prav tako smo na vrhu dimnika namestili folijo s katero smo nadomestili “kapo” dimnika, ki jo je veter odpihnil. Iz sosednjega vrta smo na domače dvorišče prenesli tudi hiško iz otroškega igrala, ki jo je močan veter odtrgal in odpihnil.

Intervencija 35/17 (3)
Pomoč drugim enotam (CZ Gornji Grad in PGD Gornji Grad)
Datum: 12.12.2017
Poziv: 09:45 (telefonsko s strani občana)
Vozila: GVM-1
Število gasilcev: 1
Ob 9:45 je bil gasilec PGD Mozirje s strani radiokluba Mozirje zaprošen za prevoz antenskega pribora in radijske postaje v gasilski dom Gornji Grad. OŠ CZ Gornji Grad je namreč zaprosil RK Mozirje za pomoč pri vzpostavitvi zasilnih zvez v gasilskem domu Gornji Grad. Gasilec, tudi radioamater, je z moštvenim vozilom na kraj prepeljal koaksialne kable, nekaj ostalega antenskega probora ter radijsko postajo, ter nudil pomoč pri vzpostavitvi sistema zvez.

Intervencija 35/17 (4)
Vetrolom
Datum: 12.12.2017
Poziv: 10:45 (telefonsko s strani občana)
Vozila: GVC 16/25
Število gasilcev: 5
Ob 10:45 smo bili pozvani na pomoč pri pokrivanju strehe stanovanjskega objekta Na Tratah v Mozirju. Gasilci smo na kraj izvozili z GVC 16/25 in štirim člani posadke. Ob ogledu poškodovanega ostrešja so gasilci opazili, da je hoja po strehi ali kakršno koli posredovanje zaradi dotrajanosti strehe zelo nevarno. Stanovalcu smo naročili, da naj se za pomoč in ureditev ostrešja obrne na izbranega krovca.

Intervencija 35/17 (5)
Aktivnosti ob poplavah
Datum: 12.12.2017
Poziv: 10:50 (osebno s strani občana)
Vozila: GVC 16/25
Število gasilcev: 5
Že med posredovanjem na Tratah smo bili s strani občana obveščeni, da je vodostaj vode v Kopelcah (letno kopališče) zelo visok, in voda da nekaterih mestih grozi, da bo prestopila bregove.
Gasilci smo z vozilom GVC 16/25 izvozili na kraj in ugotovili, da je vodostaj zelo visok zaradi zapornice, ki se v poletnem času služi kot zadrževalnik vode v kopališču. S pomočjo uslužbenca občine, ki ima ključe od zapornice smo le to odprli in zmanjšali vodostaj na kopališču in v kanalu reke Savinje, skozi katerega teče voda v kopališče.

Intervencija 35/17 (6)
Vetrolom
Datum: 12.12.2017
Poziv: 11:40 (osebno s strani občana)
Vozila: AC 24/60, PV-1
Število gasilcev: 5
Ob 11:40 smo bili obveščeni, da je nad regionalno cesto Mozirje-Letuš zopet odtrgan prekocestni transparent. Gasilci smo izvozili z AC 24/60 ter PV-1. Ugotovljeno je bilo, da je zaradi močnega vetra odtrgana nosilna jeklenica, več ostalih delov pa je ukrivljenih. Zavarovali smo kraj dogodka ter transparent odstranili in s tem odstranili nevarne viseče dele, ki bi lahko poškodovali vozila.

Intervencija 35/17 (7)
Vetrolom
Datum: 12.12.2017
Poziv: 12:29 (ReCO)
Vozila: GVC 16/25, GVM
Število gasilcev: 15
Ob 12:29 smo bili preko pozivnikov obveščeni, da je v naselju Dobrovlje pri Mozirju potrebna pomoč pri pokrivanju strehe. Izvozili smo na kraj s posadko 6 gasilcev in z vozilom GVC 16/25, kjer smo ugotovili, da je delno odkritih 6 objektov na posestvu.
Zaradi obsega dela je vodja intervencije zahteval dodatno proženje operativcev PGD Mozirje. Kasneje je na kraj prispelo še 9 operativcev z vozilom GVM-1.
Skupaj smo ob pomoči občanov pokrili del ostrešja in slemena na stanovanjski hiši, nadomestili nekaj strešnikov in slemenjakov na hlevu, ter še na treh poslopjih. Najbolj pa jo je v vetru skupil kozolec. Zaradi pomanjkanja rezervnih strešnikov, precej strme in spolzke strehe ter močnih sunkov vetra, samo se skupaj z lastnikom odločili, da s folijami pokrijemo seno, ki je skladiščeno v kozolcu, nekaj manjkajočih strešnikov na manj odkritem delu ostrešja pa smo nadomestili z drugimi.
Intervencijo na tem naslovu smo zaključili tih pred nočjo.

Med intervencijo, si je vodja intervencije z nekaj gasilci ogledal tudi delno porušen kozolec v neposredi bližini. Občan je izpod kozolca želel rešiti kmetijsko mehanizacijo. Po ogledu in posvetom s poveljnikom društva, smo se odločili, da bomo reševanje izpod ruševine zaradi zahtevnosti prepustili štabu CZ Občine Mozirje, ki bo s pogodbeniki zadevo rešil.
13.12.2017 naj bi si delno porušen kozolec ogledal poveljnik štaba CZ občine Mozirje Jaka Vačovnik s statikom s katerim bosta naredila načrt reševanja ujete kmetijske mehanizacije izpod kozolca.

Intervencija 35/17 (8)
Dežurstvo
Datum: 12.12.2017
Skozi cel dan smo mozirski gasilci spremljali stanje na terenu in po potrebi izvažali na dogodke kjer je bila potrebna naša pomoč. Vseskozi je bil v domu prisoten nekdo, ki je sprejemal klice in nudil podporo ekipam na terenu.

Z dežurstvom in z intervencijami smo mozirski gasilci zaključili ob 20:30 uri.
Gasilci smo v teh dveh dneh opravili dobrih 130 ur prostovoljnega dela.

V spodnji galeriji je nekaj slik s terena.

 

2018-02-26T22:17:53+02:00 13. 12. 2017|

Povejte svoje mnenje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.