134. redni občni zbor PGD Mozirje

/, Druženje, Foto/134. redni občni zbor PGD Mozirje

134. redni občni zbor PGD Mozirje

V soboto, 29. februarja 2020 je v dvorani gasilskega doma v Mozirju potekal 134. redni letni občni zbor. Zbora so se poleg naših članov udeležili tudi predstavnik GZ Zgornje savinjske doline tov. Jože Prislan, župan občine Mozirje g. Ivan Suhoveršnik, predstavnik medijev g. Benjamin Kanjir, predstavniki PGD Dobrovlje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Paška vas, Šmartno ob Paki, Letuš in pobratenih društev iz sosednje Hrvaške, DVD Dubrava in DVD Kumrovec.

Po pozdravu predsednika ter minuti molka za v letu 2019 preminule člane je predsednik PGD Mozirje Sandi Rahten predlagal izvolitev delovnega predsedstva, ki je nato prevzelo vodenje občnega zbora.

Sledila so poročila, najprej poročilo predsednika, ki ga je podal Sandi Rahten. Sandi je skozi poročilo povzel delovanje društva v zadnjem letu. Poročilo poveljnika je podal Stane Weiss, blagajniško poročilo blagajnik Jaka Steblovnik, poročilo komisije za delo s članicami Danaja Ramšak o povzetkih zbora mladih, ki je potekal 14.2 ter o delu komisije za delo z mladimi je poročala Ana Petek, poročilo predstavnika za delo z veterani pa je podal Milan Vajdl. Sledilo je še poročilo nadzornega odbora, ki ga je podal predsednik nadzornega odbora Roman Čretnik ml. in povedal, da društvo deluje v skladu s predpisi.

Po vseh prebranih poročilih so še nekaj besed občnemu zboru namenili tudi vsi povabljeni gostje, ki so podali spodbudne besede za vse gasilce in se zahvalili za povabilo.

Po vseh pozdravih je predsednik PGD Mozirje Sandi Rahten predstavil plan dela in finančni plan za leto 2020 poveljnik PGD Mozirje Stane Weiss pa plan operative za leto 2020

Sledila je podelitev priznanj, odlikovanj, napredovanj v višje čine ter podelitev potrdil in značk o opravljenih specialnostih.

Ob zaključkih občnega zbora se je predsednik zahvalil vsem prisotnim ter vse povabil, da ostanejo in se ob glasbi poveselijo.

2020-03-01T12:47:03+01:00 01. 03. 2020|

Povejte svoje mnenje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.