133. redni občni zbor PGD Mozirje

/, Druženje, Foto/133. redni občni zbor PGD Mozirje

133. redni občni zbor PGD Mozirje

V soboto 23.2.2019 je v dvorani gasilskega doma v Mozirju potekal 133. redni letni občni zbor. Zbora so se poleg naših članov udeležili tudi predstavnik GZ Zgornje savinjske doline tov. Boštjan Cigale, župan občine Mozirje g. Ivan Suhoveršnik, podžupan občine Mozirje g. Jožef Jelen, predstavniki PGD Dobrovlje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Paška vas, ter Letuš.

Po pozdravu predsednika ter minuti molka za v letu 2018 preminule člane je predsednik PGD Mozirje Sandi Rahten predlagal izvolitev delovnega predsedstva, ki je nato prevzelo vodenje občnega zbora.

Sledila so poročila, najprej poročilo predsednika, ki ga je podal Sandi Rahten. Sandi je skozi poročilo povzel delovanje društva v zadnjem letu. Poročilo poveljnika je podal Stane Weiss, blagajniško poročilo blagajnik Jaka Steblovnik, poročilo komisije za delo z članicami Danaja Ramšak o povzetkih zbora mladih, ki je potekal 16.2. ter o delu komisije za delo z mladimi je poročal Enej Poličnik. Poročilo predstavnika za delo z veterani pa je prebralo delovno predsedstvo, saj je bil predstavnik zaradi bolezni odsoten. Sledilo je še poročilo nadzornega odbora, ki ga je podal predsednik nadzornega odbora Roman Čretnik ml. in povedal, da društvo deluje v skladu s predpisi.

Po vseh prebranih poročilih so še nekaj besed Občnemu zboru namenili tudi vsi povabljeni gostje, ki so podali spodbudne besede za vse gasilce in se zahvalili za povabilo.

Po vseh pozdravih je predsednik PGD Mozirje Sandi Rahten predstavil plan dela in finančni plan za leto 2019, poveljnik PGD Mozirje Stane Weiss pa plan operative za leto 2019.

Sledila je podelitev priznanj, odlikovanj, napredovanj v višje čine ter podelitev potrdil in značk o opravljenih specialnostih.

Ob zaključkih občnega zbora se je predsednik zahvalil vsem prisotnim ter vse povabil, da ostanejo in se ob živi glasbi poveselijo.

2020-02-21T15:10:58+02:00 24. 02. 2019|

Povejte svoje mnenje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.