132. redni občni zbor PGD Mozirje

/, Foto, Obvestila/132. redni občni zbor PGD Mozirje

132. redni občni zbor PGD Mozirje

V soboto 24.2.2018 je v dvorani gasilskega doma v Mozirju potekal 132. redni letni občni zbor. Zbora so je poleg naših članov udeležili tudi predstavnik GZ Zgornje savinjske doline tov. Boštjan Cigale, župan občine Mozirje g. Ivan Suhoveršnik, predstavniki pobratenega gasilskega društva DVD Dubrava Zagreb iz sosednje Hrvaške ter predstavniki PGD Dobrovlje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Paška vas, Šmartno ob Paki ter Letuš.

Po pozdravu predsednika ter minuti molka za v letu 2017 preminule člane je predsednik PGD Mozirje Roman Čretnik ml. predlagal izvolitev delovnega predsedstva, ki je nato prevzelo vodenje občnega zbora.
Sledila so poročila, najprej poročilo predsednika, ki ga je podal Roman Čretnik ml.  Roman je skozi poročilo povzel delovanje društva v zadnjem letu ter skozi celoten mandat 2013-2018. Poročilo poveljnika je podal Stane Weiss, blagajniško poročilo blagajnik Jaka Steblovnik, poročilo komisije za delo z članicami Ana Zimšek o povzetkih zbora mladih, ki je potekal 17.2. ter o delu komisije za delo z mladimi je poročala Alja Bevc Rampre.

Sledila je razrešnica dosedanjemu vodstvu PGD Mozirje ter predstavitev kandidatov za organe PGD Mozirje za mandtno obdobje 2018-2023 kasneje pa tudi volitve organov.

Novo vodstvo PGD Mozirje lahko najdete na tej POVEZAVI

Novi predsednik Sandi Rahten je nato predstavil plan dela in finančni plan za leto 2018, novi (stari) poveljnik pa plan operative za leto 2018.

Sledila je podelitev priznanj, odlikovanj, napredovanj v višje čine ter podelitev potrdil in značk o opravljenih specialnostih. Eno izmed najvišjih odlikovanj v gasilski organizaciji je prejel naš član Pavel Pečnik. Pavel je član gasilskega društva že od malih nog. V skoraj 60 letih aktivnega dela v društvu je skozi strokovna izobraževanja prišel do čina gasilski častnik II. stopnje. Dva mandata je bil član upravnega odbora društva, med letoma 2003 in 2008 pa poveljnik gasilskega društva. Skozi vsa leta je v sušnih obdobjih opravil nemalo prevozov pitne vode. Pavel je nepogrešljiv skoraj pri vsakem delu v ali okoli gasilskega doma. Pomagal je tudi v vseh večjih naravnih nesrečah v zadnjih letih (poplave 2012, toča 2013 in žled 2014). Je tudi sodnik gasilsko športnih disciplin in skoraj ne mine tekmovanje na področju GZ ZSD Mozirje in Savinjsko šaleške gasilske regije, da Pavel nebi bil med sodniki. Je med bolj angažiranimi pri izvedbi tradicionalnega tekmovanja za memorial Viktorja Lukšeta v Mozirju.
Zadnja leta pa se največ posveča delu z mladimi. Kot mentor najprej dekliške pionirske kasneje mladinske desetine je ekipo dvakrat s somentorico pripeljal na državno tekmovanje. Pomaga pa tudi pri ostalih desetinah.
Glede na ugled, ki ga Pečnik Pavel ima v gasilskem društvu in nasploh v gasilski organizaciji se je komisija za odlikovanja PGD Mozirje odločila, da se mu podeli  odlikovanje za posebne zasluge.

Zbor so nato pozdravili naši gostje

Ob zaključkih občnega zbora se je novi predsednik zahvalil za zaupanje ob dodeljenem mandatu ter vse prisotne povabil da ostanejo in se ob živi glasbi poveselijo.

 

 

2019-06-03T13:02:31+01:00 27. 02. 2018|

Povejte svoje mnenje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.